Lịch trực tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS AN SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT

MẬU TUẤT NĂM 2018

 

 

STT

Ngày, tháng, năm

Phân công người trực

Số điện thoại

1

11/02 (26/12 âm lịch)

Nguyễn Thị Oanh

0915 011977

Lê Thị Hương

01626666618

2

12/02 (27/12 âm lịch)

Trần Đức Quyền

0961446782

Nguyễn Thị Ninh

0986828764

2

13/02 (28/12 âm lịch)

Nguyễn Thị Thảo

0984127947

Phạm Thị Kim Lưu

01694095588

4

14/02 (29/12 âm lịch)

Trần Đức Quyền

0961446782

Nguyễn Thị Ninh

0986828764

5

15/02 (30/12 âm lịch)

Nguyễn Thị Oanh

0915 011977

Lê Thị Hương

01626666618

6

16/02 (01/01 âm lịch

Nguyễn Thị Oanh

0915 011977

Lê Thị Hương

01626666618

7

17/02 (02/01 âm lịch

Trần Đức Quyền

0961446782

Nguyễn Thị Ninh

0986828764

8

18/02 (03/01 âm lịch)

Nguyễn Thị Thảo

0984127947

Phạm Thị Kim Lưu

01694095588

9

19/02 (04/01 âm lịch)

Trần Đức Quyền

0961446782

Nguyễn Thị Ninh

0986828764

10

20/02 (05/01 âm lịch)

Nguyễn Thị Oanh

0915 011977

Lê Thị Hương

01626666618

11

21/02 (06/01 âm lịch)

Nguyễn Thị Thảo

0984127947

Phạm Thị Kim Lưu

01694095588

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                  (Đã ký)

 

 

                                                                        Nguyễn Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu