LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016


DANH SÁCH BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC TẾT

Tết nguyên đán  Bính Thân 2016

(Kèm theo QĐ số   /QĐ.HT ngày 01/02/2016 của Hiệu trưởng)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN TRỰC

1

Lê Văn Thịnh

Hiệu trưởng

Tổ trưởng tổ 1

0903486762

04-07/02/2016

2

Ngô Xuân Chiến

TPT

Tổ viên

0983533240

3

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

0974186095

4

Đoàn Thanh Tuân

Phó Hiệu trưởng

Tổ trưởng tổ 2

01684565968

08-11/02/2016

5

Nguyễn Anh Văn

Giáo viên

Tổ viên

01259982888

6

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

0974186095

7

Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch CĐCS

Tổ trưởng tổ 3

01682335199

12-14/02/2016

8

Nguyễn Ngọc Bằng

Kế toán

Tổ viên

01683149183

9

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

0974186095

(Tổng cộng danh sách này có 09 người)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu