Lịch công tác tháng 8 năm 2014


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯ­ỜNG THCS AN SINH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 8 năm 2014

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

           

+ Tập trung toàn bộ học sinh chuẩn bị năm học mới

+ Phân công chuyên môn, nhiệm vụ công tác đối với GV

+ Tham gia bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2014

+ Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

+ Thực hiện kế hoạch dạy  học  tuần 1- tuần 2

+ Họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh

 

Lịch cụ thể

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ ĐẠO

LỰC LƯỢNG THAM GIA

01/8

- Họp hội đồng triển khai KH tháng

- Công bố Phân công tổ trưởng CM, phân công chủ nhiệm, phân công giảng dạy năm học 2014-2015.

 

- Kiện toàn tổ hành chính và công tác bảo vệ , vệ sinh

 

Đ/c Thịnh

 

Đ/c Khoa

 

 

 

Đ/c Thịnh

 

Đ/c Thịnh

GV toàn trường

 

 

 

 

 

BGH, các tổ trưởng, thư ký

BGH, tổ hành chính, NV bảo vệ, lao công.

2/8- 3/8

- Tập trung học sinh toàn trường

- Củng cố, sắp xếp lại phòng học, phòng TBDH.

Đ/c Dũng

 

 

GV các bộ môn

Đ/c Dũng, các tổ chuyên môn

5/8 - 10/8

- Hoàn thiện CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

- Tổ chức cho HS lao động

- Khối sáng dọn khu lớp học

Đ/c Khoa

 

Đ/c Dũng

GV được phân công, GVCN

 

Toàn thể HĐ

8/8

- Bồi dưỡng chuyen môn: Bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp

Đ/c Thịnh

Toàn thể HĐ

12/8-30/8

Tham dự các lớp tập huấn chuyên môn theo lịch của PGD

Đ/c Khoa

GV được điều động

12/8

Dự HN TK năm học và triển khai nhiệm vụ năm học tại PGD

Đ/c Thịnh

Theo CV của PGD

13/8

- Họp HĐ phân công chuyên môn

- HS toàn trường tập trung: Nhận lớp và bàn giao công tác CN

- Tổ chức lao động tu bổ lớp học

Đ/c Khoa

 

BGH

Đ/c Thịnh

GV được phân công

 

GVCN chỉ đạo

14/8

GVCN ổn định lớp, tổ chức cho HS học nội quy nhà trường

BGH

GVCN

15/8 - 31/8

Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy và học  theo PPCT tuần 1, 2.

BGH

Toàn trường

27/8-30/8

Tham dự Tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học" cho cán bộ quản lý trường THCS.

BGH

 

 

Nơi nhận:                                                          

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Thịnh

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: