Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 06 / 06 / 2020
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng; Đồng chí Trần Đức Quyền - Phó HT: Trực trường chỉ đạo công tác dạy và học.

13 giờ 30

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng: Trực trường chỉ đạo công tác dạy và học.