Lịch trực tết Ất Mùi 2015


Danh sách bộ phận thường trực

Tết Nguyên đán  Ất Mùi 2015

(Kèm theo QĐ số   /QĐ.HT ngày 05/02/2015 của Hiệu trưởng)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

THỜI GIAN TRỰC

1

Lê Văn Thịnh

Hiệu trưởng

Tổ trưởng tổ 1

15-17/02/2015

2

Hoàng Thị Hoa

Thư viện

Tổ viên

3

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

4

Mạc Tư Khoa

Hiệu phó

Tổ trưởng tổ 2

18-19/02/2015

5

Hồ Thị Hiên

Hành chính

Tổ viên

6

Ngô T Thanh Hương

Giáo viên

Tổ viên

7

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

8

Đoàn Thanh Tuân

Hiệu phó

Tổ trưởng tổ 3

20-22/02/2015

9

Nguyễn Ngọc Bằng

Kế toán

Tổ viên

10

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

11

Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch CĐCS

Tổ trưởng tổ 4

23-25/02/2015

12

Lê Thu Tâm

Giáo viên

Tổ viên

13

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

 

(Tổng cộng danh sách này có 13 người)

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu