PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2018 - 2019


                   PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2018 - 2019       

TT

Họ và tên

Phân công nhiệm vụ

TS

1

Trần Đức Quyền

GDHN 9

 

2

Bùi Thị Hiên

CN 7A (4); Văn 7A (4);Văn 9C (5) Tổ trưởng (3) (2) NGLL 7A(0,5).

16,5

3

Hà Thị Luận

CN 9A (4); Văn 9AB (10); Đội tuyển (2) NGLL 6A 9A(1)

17

4

Nguyễn Thị Thảo

Địa 6 (3); Địa 8 (3); Địa 9 (6); CTCĐ (3); Địa 7C (2); Đội tuyển (2)

19

5

Lê Thu Tâm

CN 6B (4); Văn 6B (4); Sử 8 (6); Sử 9 (3); Đội tuyển (2)

19

6

Nguyễn T Vân Anh

CN 8A (4); T. Anh 8 (10,5); Tự chọn T.Anh 8A,B,C (3); NGLL 8A (0,5)

18

7

Nguyễn Thị Hiên

CN 7C (4); Tiếng Anh 7 (9); Tiếng Anh 6A, 6C (6)

19

8

Ngô. T.Thanh Hương

CN 9B (4); T. Anh 9 (6); Tiếng Anh 6B (3); Tự chọn T. Anh 9A, B, C (3);CĐ (1); Đội tuyển (2)

19

9

Ngô Xuân Chiến

GDCD 6, 7, 8, 9 (12); Địa 7A, 7B (4); Đội tuyển (2)

18

10

Nguyễn Thu Trang

Tổng phụ trách Đội (12); Âm nhạc 7,8 (6)

18

11

Lê Thị Hồng

CN 8C (4); Văn 8 (12); TKHĐ (2) (2) NGLL, 8C, (0,5)

18

12

Hứa Thị Thơm

Văn 7BC (8);Tự chọn Văn 7A,B,C (3)Sử 7ABC (6)

17

13

Ng. T Thu  Hà

CN 6A (4); Văn 6A, 6C (8); Sử 6ABC (3) Tự chọn Văn 6ABC(3)

18

14

Bùi.T. Phương Thúy

CN 9C (4); Sinh 9 (6); Sinh 8A, 8B (4); Tổ trưởng (3); ĐT (2)

19

15

Đỗ Hương Thảo

Toán 9 (12); Tự chọn Toán 9A,B,C (3); Đội tuyển (2)

17

16

Dương Tuyết Nhung

CN 8B (4);Toán 8 (12); Tự chọn Toán 8A,B (2); CĐ (1)

19

17

Dương Minh Phương

Công nghệ 6 (6); Công nghệ 7 (4,5); Công nghệ 8 (4,5); Công nghệ 9 (3)

18

18

Hoàng Thị Vân

CN 7B (4); Sinh 7 (6); Sinh 6 (6); Sinh 8C (2); NGLL 7B (0,5)

18,5

19

Nguyễn Văn Tuấn

Thể dục 7C (2); Thể dục 6 (6); NGLL 8B, 7C (1); Hỗ trợ ôn luyện đội tuyển TDTT; Chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh

9

20

Trần Xuân Dũng

Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 (12); Trưởng ban TTND (2); NGLL 6B,9C (1); Khánh tiết, loa máy (Chào cờ, các hội nghị, Lễ...), trực tuyến

15

21

Nguyễn Anh Văn

Thể dục 7AB (4); Thể dục 8 (6); Thể dục 9 (6); Đội tuyển (2)

18

22

Nguyễn Thị Vân

Lý 6 (3); Lý 7 (3); Lý 8 (3); Lý 9 (6); Đội tuyển (2)

17

23

Đỗ Thị Hiền

Hóa 8 (6); Hóa 9 (6); Âm nhạc 6 (3); Đội tuyển (2)NGLL 6C(0,5)

17,5

24

Nguyễn T.H. Diệu               

Toán 7 (12); Tự chọn Toán 7A,B,C (3); Tự chọn Toán 8C(1);  NGLL 9B (0.5); Phụ trách PHTM

16.5

25

Phạm Thị Hải Châu

CN 6C (4); Toán 6 (12); Tự chọn Toán 6ABC (3)

19

                                                                                                 

                                                                                                   An Sinh, ngày 28 tháng 8 năm 2018

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                     Nguyễn Thị Oanh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu