Phân công chuyên môn


      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  THCS AN SINH                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2014-2015

TT

HỌ VÀ TÊN

CÁC GIỜ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

CỘNG

1

Vũ Thị Ka

Chủ nhiệm 6C : 4t; Toán 6A,B,C : 12t;  Ôn toán khối 6

19

2

Lê Thị Mến

Chủ nhiệm 9c : 4t; Toán 8A,B,C : 12t ;Ôn toán khối 9

19

3

Nguyễn Thị Duyên

CN 7a : 4t; Toán 7a: 4t;  Lý  6,7a,b,c : 6t; (Ôn luyện casio, Violympic toán cho HS)

19

4

Dương Thị Tuyết Nhung

Toán 8abc : 12t; CN 7c: 4t ; HĐNGLL

19

5

Đỗ Thị Mai Hoa

CN 7b: 4t; Toán 7b,c: 8t; Phụ trách CNTT, phòng học thông minh ,Ôn luyện Violympic toán  HS

19

5

Trịnh Thị Nhẽ

Hoá 8A,B,C : 6t; Sinh 9A,B,C : 6t; ;  CNg 6c: 2t, ôn đội tuyển Sinh 9)

19

6

Bùi Thị Phương Thúy

Sinh 6A,B,C : 6t; Hóa 9A,B,C : 6t;  TT : 3t (Ôn Đội tuyển Hoá 9)

19

7

Nguyễn Thị Nguyệt

HĐNG 6b  8b, 9 a, GDHN 9 a; CNg 6a : 2t Trợ lý TLHTCĐ

19

8

Hoàng Thị Vân

CN 7C: 4t; Sinh 7a,b,c : 6t ; HĐNGLL 7b : 0,5t ; Sinh 8abc : 6t; Ôn Sinh khối 7,8

19

9

Nguyễn Văn Tuấn

TD 6,7,8 : 18t  đội tuyển điền kinh

19

10

Trần Xuân Dũng

M.thuật 6,7,8,9: 12t;  : CNg 6b : 2t Phụ trách trang trí khánh tiết, phòng họp trực tuyến

19,0

11

Dương Thị Minh Phương

CNg 7,8abc : 9t; ; CN 8B : 4t; HĐNGLL 9b: 0,75t; CNg 9:3t;

19

12

Bùi Thị Hiên

TT KHXH: 3t; Địa 7,8,9A,B,C : 15t;  (ôn địa 9)

19

13

Nguyễn Thị Vân Anh

Chủ nhiệm 8A : 4t; N.Văn 8A,B,C : 12t; HĐNG 8A : 0,5t;  Ôn đội văn lớp 8

19

14

Lê Thu Tâm

Chủ nhiệm 6A : 4t; N.Văn 6AB,C : 12t; Sử 6 : 3

19.0

15

Nguyễn Thị Nghĩa

Sử 7 A,B,C : 6t;  (Hợp đồng)

6

16

Nguyễn Thị Thảo

Sử  8,9(a,b,c) : 9t; Địa 6a,b,c : 3t ( Phụ trách  + viết tin bài); 

19

17

Hà Thị Luận

CN 9A : 4t; N.Văn 9a,b,c : 15t;

19

18

Ngô Xuân Chiến

CN 6B : 4t ;  GDCD 6,7, 8,9A,B,C : 12t; Ôn giáo dục công dân

19

19

Trần Thị Oanh

Phụ trách đội : 12t; Nhạc  khối 6,7,8,  : 9t

21

20

Ngô Thị Thanh Hương

Anh 6,7 : 18t; Luyện olympic TA khối 6,7

19

21

Nguyễn Thị Vân Anh

Tiếng anh 8a,b,c : 9t; tiếng anh 9a,b,c: 6t. Ôn T.Anh, olympic TA khối 8,9; TKHĐ : 2t

19

22

Mạc Tư Khoa

(Dạy thay cho GV)

4

23

Lê Văn Thịnh

(Dạy thay cho GV)

2

24

Phạm Thị Hiền

Dạy tự chọn tin học 12 lớp

24

25

Nguyễn Bích Thìn

Văn 7a,b,c: 12t (Dạy hợp đồng)

12

26

Phạm Thị Phương Huế

Lý 8,9a : 9t; CN 8B: 4t

9,5

27

Nguyễn Thị Vân

Lý 9b,c (Hợp đồng)

4

28

Bùi Thế Quyền

TD 9a,b,c (Hợp đồng)

6

                 
     
                     
               

 

 

 

               

 

 

 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 

 

 

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mạc Tư  Khoa