Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2017 – 2018


 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ CHUYÊN MÔN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

01

Nguyễn Thị Oanh

1977

1998

Hiệu trưởng

Đh Văn

02

Nguyễn Thị Thảo

1984

2007

CT Công đoàn

ĐH Văn

03

Trần Đức Quyền

1974

1996

P.Hiệu trưởng

ĐH Văn

04

Bùi Thị Hiên

1978

2001

Tổ trưởng

ĐH Văn

05

Bùi Thị Phương Thúy

1979

2001

Tổ trưởng

ĐH Sinh

06

Đỗ Thị Hiền

1991

2016

TPT

Đại học Hóa

07

Nguyễn Thị Duyên

1986

2009

Tổ phó

ĐH Toán

08

Hà Thị Luận

1984

2009

Tổ phó

ĐH Văn

09

Nguyễn Văn Tuấn

1959

1981

Giáo viên

CĐ Sinh-Hóa

10

Lê Thị Mến

1962

1982

Giáo viên

CĐ Toán-Lý

11

Nguyễn Thị Hiên

1979

2001

Giáo viên

ĐH Tiếng Anh

12

Dương Thế Vững

1981

2002

Giáo viên

CĐ Nhạc

13

Nguyễn Thị Vân Anh

1970

1992

Giáo viên

CĐ Văn-Sử

14

Nguyễn Thị Vân Anh

1977

1998

Giáo viên

ĐH Anh

15

Ngô Thanh Hương

1980

2006

Giáo viên

ĐH Anh

16

Lê Thu Tâm

1976

1998

Giáo viên

Đ H Văn

17

Trần Xuân Dũng

1980

2006

Giáo viên

CĐ M.Thuật

18

Nguyễn Anh Văn

1985

2011

Giáo viên

CĐ T.Dục

19

Dương Tuyết Nhung

1983

2009

Giáo viên

ĐH V.Lý

20

Dương Minh Phương

1985

2011

Giáo viên

ĐH KTCN

21

Hoàng Thị Vân

1990

2012

Giáo viên

CĐ Hóa-Sinh

22

Hồ Thị Hiên

1981

2004

Thiết bị

ĐH

23

Ngô Xuân Chiến

1986

2009

Giáo viên

CĐ GDCD

24

 

Phạm Phương Huế

1991

Hợp đồng

Giáo viên

ĐHVật lí

25

Nguyễn Thị Kim Anh

1993

Hợp đồng

Giáo viên

CĐ Tin

26

Hứa Thị Thơm

1991

Hợp đồng

Giáo viên

ĐH Văn

27

Nguyễn Thị Vân

1991

Hợp đồng

Giáo viên

ĐH Toán

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: