Đội ngũ CB, GV, NV năm học 2016 - 2017


Đội ngũ CB, GV, NV năm học 2016-2017

STT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ CHUYÊN MÔN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐT

01

Lê Văn Thịnh

1960

1983

Hiệu trưởng

CĐ Toán-Lý

0903486762

02

Nguyễn Thị Thảo

1984

2007

CT Công đoàn

ĐH Văn

01682335199

03

Đoàn Thanh Tuân

1984

2006

P.Hiệu trưởng

ĐH V.Lý

01684565968

04

Bùi Thị Hiên

1978

2001

Tổ trưởng

ĐH Văn

01686543107

05

Bùi Thị Phương Thúy

1979

2001

Tổ trưởng

ĐH Sinh

0987246925

06

Ngô Xuân Chiến

1986

2009

TPT

CĐ GDCD

0983533240

07

Nguyễn Thị Duyên

1986

2009

Tổ phó

ĐH Toán

01656455568

08

Hà Thị Luận

1984

2009

Tổ phó

ĐH Văn

0974868272

09

Nguyễn Văn Tuấn

1959

1981

Giáo viên

CĐ Sinh-Hóa

01668808786

10

Lê Thị Mến

1962

1982

Giáo viên

CĐ Toán-Lý

0989311906

11

Vũ Thị Ka

1962

1983

Giáo viên

CĐ Toán-Lý

01694386743

12

Nguyễn Thị Hưng

1986

2010

Giáo viên

CĐ Nhạc

0983886901

13

Nguyễn Thị Vân Anh

1970

1992

Giáo viên

CĐ Văn-Sử

01665291167

14

Nguyễn Thị Vân Anh

1977

1998

Giáo viên

ĐH Anh

0932280828

15

Ngô Thanh Hương

1980

2006

Giáo viên

ĐH Anh

0988268301

16

Lê Thu Tâm

1976

1998

Giáo viên

CĐ Văn-Sử

01684863536

17

Trần Xuân Dũng

1980

2006

Giáo viên

CĐ M.Thuật

01634690023

18

Nguyễn Anh Văn

1985

2011

Giáo viên

CĐ T.Dục

01259982888

19

Dương Tuyết Nhung

1983

2009

Giáo viên

ĐH V.Lý

0965796058

20

Dương Minh Phương

1985

2011

Giáo viên

ĐH KTCN

0974019668

21

Hoàng Thị Vân

1990

2012

Giáo viên

CĐ Hóa-Sinh

0979284121

22

Nguyễn Ngọc Bằng

1976

1996

Kế toán

ĐH

0937308868

23

Hồ Thị Hiên

1981

2004

Thiết bị

ĐH

01696159588

24

Hoàng Thủy Thương

1991

2014

Hành chính

0962299082

25

Nguyễn Bích Thìn

1988

Hợp đồng

Giáo viên

ĐH Văn

01628949597

26

Phạm Phương Huế

1991

Hợp đồng

Giáo viên

ĐH V.Lý

01638278298

27

Đỗ Thị Hiền

1991

Hợp đồng

Giáo viên

ĐH Hóa

01635774699

28

Phạm Thị Hiền

1991

Hợp đồng

Giáo viên

CĐ Tin

0976589493

29

Hứa Thị Thơm

1991

Hợp đồng

Giáo viên

ĐH Văn

01659135272

30

Nguyễn Thị Vân

1991

Hợp đồng

Giáo viên

ĐH Toán

01635372204


Thêm Lời bình


Các thông tin khác: