107--V/v tăng cường công tác tuyên truyền trực quan phòng, chống dịch Covid-19.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu