Trường THCS An Sinh tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thực hiện kế hoạch số 670/ KH-PGD&ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của PGD&ĐT Đông Triều về Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý năm 2020 triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, cán bộ và giáo viên Trường THCS An Sinh đã tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên từ ngày 27/8/2020 đến ngày 29/8/2020.


        Trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhà trường tham gia tập huấn bồi dưỡng thường xuyên dưới hình thức trực tuyến là một trong 23 điểm cầu cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều. Trong ba ngày, cán bộ và giáo viên nhà trường đã được tham gia tập huấn bồi dưỡng với 4 nội dung chủ yếu: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường THCS theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Chỉ đạo hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn trong trường THCS; Tổng thể chương trình ở các môn: Toán, Ngữ văn và Khoa học tự nhiên.

        Đây là đợt tập huấn có vai trò hết sức quan trọng, cán bộ và giáo viên nhà trường được bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Cán bộ và giáo viên trong nhà trường đã tham gia tập huấn nghiêm túc chuẩn bị sẵn sàng đón Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỢT TẬP HUẤN

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                --- Thu Hà---


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất