CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CSVC NĂM HỌC 2017 - 2018


HÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS AN SINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về CSVC đầu năm 2017 - 2018

 

A. Khối phòng học, phòng bộ môn Số lượng Chia ra  
Kiên cố Bán k.cố Tạm
Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng học theo chức năng 8 8        
Chia ra: - Phòng học văn hoá 8 8        
 - Phòng học bộ môn            
Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý            
 + Phòng bộ môn Hoá học            
 + Phòng bộ môn Sinh vật            
 + Phòng bộ môn Tin học            
 + Phòng bộ môn Ngoại ngữ            
 + Phòng công nghệ            
 + Phòng âm nhạc            
 - Phòng khác            

 

Số chỗ ngồi Số lượng Trong đó
Làm mới Cải tạo
Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá 300    

 

B. Khối phòng phục vụ học tập Số lượng Chia ra  
Kiên cố Bán k.cố Tạm
Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng chia theo chức năng            
Chia ra: - Thư viện            
 - Phòng thiết bị giáo dục            
 - Phòng Đoàn Đội            
 - Phòng truyền thống            
 - Nhà tập đa năng            
 - Phòng khác            

 

C. Khối phòng khác Số lượng Chia ra  
Kiên cố Bán k.cố Tạm
Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng theo chức năng 3 2   1    
Chia ra: - Phòng y tế học đường            
 - Khu vệ sinh dành cho giáo viên 1     1    
 - Khu vệ sinh dành cho HS nam 1 1        
 - Khu vệ sinh dành cho HS nữ 1 1        

 

D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ Số lượng Chia ra  
Kiên cố Bán k.cố Tạm
Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng theo chức năng            
Chia ra: - Nhà bếp            
 - Phòng ăn            
 - Phòng nghỉ            
 - Phòng khác            

 

E. Khối phòng hành chính quản trị Số lượng Chia ra  
Kiên cố Bán k.cố Tạm
Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng chia theo chức năng 3     3    
Chia ra:  - Phòng Hiệu trưởng 1     1    
 - Phòng Phó hiệu trưởng 1     1    
 - Phòng giáo viên            
 - Phòng họp            
 - Văn phòng trường 1     1    
 - Phòng thường trực            
 - Nhà công vụ giáo viên            
 - Phòng kho lưu trữ            
 - Phòng khác            

 

F. Khối công trình công cộng Số lượng Chia ra  
Kiên cố Bán k.cố Tạm
Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng theo chức năng 2     2    
Chia ra: - Nhà xe giáo viên 1     1    
 - Nhà xe học sinh 1     1    
 - Phòng khác            

 

Cơ sở vật chất khác Số lượng
Số phòng học nhờ      
Số phòng học 3 ca      
Diện tích đất (m2)            
Tổng diện tích đất     9843
Trong đó: Diện tích đất được cấp     9843
Diện tích đất đi thuê      
Diện tích đất sân chơi, bãi tập     5000
Tổng diện tích một số loại phòng (m2)     360
Chia ra: - Phòng học văn hoá     360
 - Phòng học bộ môn      
Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý      
 + Phòng bộ môn Hoá học      
 + Phòng bộ môn Sinh vật      
 + Phòng bộ môn Tin học      
 + Phòng bộ môn Ngoại ngữ      
 - Thư viện      
 - Nhà tập đa năng (Phòng giáo dục thể chất)      
 - Phòng khác (Phục vụ học tập)      
 - Nhà bếp      
 - Phòng ăn      
 - Phòng nghỉ      
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ)     Bộ đầy đủ Bộ chưa đầy đủ
Tổng số     4  
Chia ra: - Khối lớp 6     1  
 - Khối lớp 7     1  
 - Khối lớp 8     1  
 - Khối lớp 9     1  
Thiết bị phục vụ giảng dạy  
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng     25
Chia ra:    - Máy vi tính phục vụ học tập     20
 - Máy vi tính phục vụ quản lý         5
     Trong đó:  Máy vi tính đang được nối Internet     20
Số máy photocopy     1
Số scanner      
Số máy in     6
Số thiết bị nghe nhìn          
Trong đó: - Ti vi     2
 - Nhạc cụ     1
 - Cát xét     1
 - Đầu Video      
 - Đầu đĩa     2
 - Máy chiếu OverHead      
 - Máy chiếu Projector     7
 - Máy chiếu vật thể      
 - Thiết bị khác      

 

Loại nhà vệ sinh   Số lượng (nhà)  
Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh
Chung Nam/Nữ
Đạt chuẩn vệ sinh (*) 1   1
Chưa đạt chuẩn vệ sinh Không GV
 
Không HS chung
 
Không HS nam nữ
 
Không có      

 

                                                                         An Sinh, ngày 28 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                        Nguyễn Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu