PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018


 

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                                                                                             ( Số 04)

    TRƯỜNG THCS AN SINH

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

HKII NĂM HỌC 2017 – 2018

TT

 

Họ và tên

 

Phân công nhiệm vụ

 

TS

 

1

Nguyễn Thị Oanh

Công nghệ 6A (2)

02

2

Trần Đức Quyền

GDHN 9 + Sử 6BC (2)

04

3

Nguyễn T V AnhV

CN 6A (4);Văn 6 (12); Tự chọn Văn 6A(2) + HĐNGLL 6A

18.5

4

Hoàng Thị Vân

CN 6B (4); Sinh 6A,B,C (4); Hóa 9 (6); TKHĐ (2) + HĐNGLL 6B(0,5). NGLL 6C (0,5).

19

5

Nguyễn Thị Hiên

CN 6C (4); T. Anh 6 (9); T. Anh 7B, 7C (6)

19

6

Nguyễn T V.AnhA

CN 7A (4); T. Anh 7A (4,5); T. Anh 9 (6);

Tự chọn T. Anh 7AB (4) HĐNGLL 7A (0,5)

19

7

Dương. T. Nhung

CN 7B (4); Lý 6 (3); Toán 7 (12)

19

8

Dương .M .Phương

CN 7C (4); Công nghệ 7 (6); Công nghệ 8 (6); C.nghệ 9 (3)

19

9

Hà Thị Luận

CN 8A (4); Văn 8 (12); Con nhỏ (3)

19

10

Ngô Thanh Hương

CN 8B (4); T. Anh 8 (9); Tự chọn T. Anh 8A, 8B (4) + HĐNGLL 8C (0,5).

17,5

11

Bùi Phương Thúy

CN 8C (4); Sinh 8ABC (6); Sinh 9 (6); Tổ trưởng (3)

19

12

Bùi Thị Hiên

CN 9A (4); Văn 9A, 9C (10); Tổ trưởng (3); TC Văn 9A(2)

19

13

Lê Thu Tâm

CN 9B (4); Văn+TC 9B (7); Sử 6B (1); Sử 9 (6). NGLL 9B

18,5

14

Nguyễn Thị Duyên

CN 9C (4); Toán 9+ TC toán 9C (14); Quản trị viên (0,5) HĐNGLL9C(0,5)

19

15

Nguyễn Văn Tuấn

Sinh 7 (6); HĐNGLL 8B + 7C (1)Thể dục 6 (6); TD 7A (2) Hỗ trợ ĐT Điền kinh, bóng đá (4)

19

16

Trần Xuân Dũng

Mỹ thuật 6, 7, 8 (9);); Quản trị viên trang Web & CNTT(3); Quản lý PHTM(3) HĐNGLL 9A + 7B(1) Trang trí trường (3)

19

17

Nguyễn Anh Văn

Thể dục 7B, 7C (4); Thể dục 8 (6); Thể dục 9 (6); Đội tuyển (2); Quản lý bể bơi (1)

19

18

Ngô Xuân Chiến

GDCD 6, 7, 8, 9 (12) Địa 7 (6). Quản HS giờ ra chơi (1)

19

19

Nguyễn Thị Thảo

Địa 6 (3); Địa 8 (6); Địa 9 (3); CTCĐ (3); Tin bài (1) HĐNGLL8A(0,5). TCVăn 8C (2)

18,5

20

Nguyễn Thị Vân

 

TS

21

Đỗ Thị Hiền

Tổng phụ trách Đội (12);  Hóa 8 (6)

18

22

Dương Thế Vững

Âm nhạc 6, 7, 8,9 (12); Công nghệ 6BC (4) Văn nghệ (3)

19

23

Phạm. T.P. Huế

 Lý 9 (6) Lí 8ABC(3) Lý 7 (3);Toán 6C (4)TCToán 7C(2)

18

24

Lê Thị Hồng

Văn 7 (12) Sử 7B (2)

14

25

Hứa Thị Thơm

 Sử 8 (3); +TC Văn6BC(4) Sử 7AC(4)

11

26

Đỗ Hữu Công

Toán 6AB(8) ,Toán 8ABC (12)

20

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu