KẾ HOẠCH Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

KẾ HOẠCH
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Chưa có lời bình nào. Bắt đầu