Xuất bản thông tin

Thông tin về CBGV

Thông tin về CBGV

Danh sách CB, GV, NV năm học 2014-2015

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Thịnh

1960

1983 

Hiệu trưởng

Đại học

0903486762

2

Đoàn Thanh Tuân

1984

2006

Hiệu phó

Đại học

01684.565.968

3

Nguyễn Thị Thảo

1984

2007

CT Công đoàn

Đại học

0968695984

4

Vũ Thị Ka

1962

1983

Giáo viên

Cao đẳng

01694386743

5

Nguyễn Văn Tuấn

1959

1981

Giáo viên

Cao đẳng

01668808786

6

Lê Thị Mến

1962

1982

Giáo viên

Cao đẳng

0989311906

7

Nguyễn Thị Nguyệt

1961

1986

Giáo viên

Cao đẳng

0983886901

8

Nguyễn Thị Vân Anh

1970

1992

Giáo viên

Cao đẳng

01665291167

9

Đỗ Thị Mai Hoa

1979

2001

Giáo viên

Đại Học

01649399889

10

Lê Thu Tâm

1976

1998

Giáo viên

Cao đẳng

0 978051276

11

Bùi Thị Hiên

1978

2001

Tổ trưởng CM

Cao đẳng

01686543107

12

Bùi Thị Phương Thuý

1979

2001

Tổ trưởng CM

Cao đẳng

0987246925

13

Nguyễn Thị Vân Anh

1977 1998

Giáo viên

Cao đẳng

01686453908

14

Nguyễn Ngọc Bằng

1976 1996

Tổ trưởng tổ HC

Đại Học 0937308868

15

Trần Xuân Dũng

1980

2006

Giáo viên

Cao đẳng

01244427601

16

Ngô Thị Thanh Hương

1980

2006

Giáo viên

Đại học

0988268301

17

Hoàng Thị Vân

1990

2012

Giáo viên

Cao đẳng

0979284121

18

Hồ Thị Hiên

1981

2004

Hành chính

Trung cấp

01696159588

19

Nguyễn Thị Hoa

1986

2011

NV Thư Viện

Cao đẳng

1667450454

20

Hà Thị Luận

1984

2009

Giáo viên

Đại học

0974868272

21

Nguyễn Thị Duyên

1986

2009

Giáo viên

Cao đẳng

01656455568

22

Ngô Xuân Chiến

1986

2009

Giáo viên

Cao đẳng

01664592518

23

Dương Thị Tuyết Nhung

1983

2009

Giáo viên

Cao đẳng

01697633146

24

Dương Thị Minh Phương

1985

2011

Giáo viên

Cao đẳng

0936661566

25

Trần Thị Oanh

1984

2011

Giáo viên

Cao đẳng

01656274589