Xuất bản thông tin

Phân công chuyên môn

Phân công chuyên môn


      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  THCS AN SINH                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2014-2015

TT

HỌ VÀ TÊN

CÁC GIỜ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

CỘNG

1

Vũ Thị Ka

Chủ nhiệm 6C : 4t; Toán 6A,B,C : 12t;  Ôn toán khối 6

19

2

Lê Thị Mến

Chủ nhiệm 9c : 4t; Toán 8A,B,C : 12t ;Ôn toán khối 9

19

3

Nguyễn Thị Duyên

CN 7a : 4t; Toán 7a: 4t;  Lý  6,7a,b,c : 6t; (Ôn luyện casio, Violympic toán cho HS)

19

4

Dương Thị Tuyết Nhung

Toán 8abc : 12t; CN 7c: 4t ; HĐNGLL

19

5

Đỗ Thị Mai Hoa

CN 7b: 4t; Toán 7b,c: 8t; Phụ trách CNTT, phòng học thông minh ,Ôn luyện Violympic toán  HS

19

5

Trịnh Thị Nhẽ

Hoá 8A,B,C : 6t; Sinh 9A,B,C : 6t; ;  CNg 6c: 2t, ôn đội tuyển Sinh 9)

19

6

Bùi Thị Phương Thúy

Sinh 6A,B,C : 6t; Hóa 9A,B,C : 6t;  TT : 3t (Ôn Đội tuyển Hoá 9)

19

7

Nguyễn Thị Nguyệt

HĐNG 6b  8b, 9 a, GDHN 9 a; CNg 6a : 2t Trợ lý TLHTCĐ

19

8

Hoàng Thị Vân

CN 7C: 4t; Sinh 7a,b,c : 6t ; HĐNGLL 7b : 0,5t ; Sinh 8abc : 6t; Ôn Sinh khối 7,8

19

9

Nguyễn Văn Tuấn

TD 6,7,8 : 18t  đội tuyển điền kinh

19

10

Trần Xuân Dũng

M.thuật 6,7,8,9: 12t;  : CNg 6b : 2t Phụ trách trang trí khánh tiết, phòng họp trực tuyến

19,0

11

Dương Thị Minh Phương

CNg 7,8abc : 9t; ; CN 8B : 4t; HĐNGLL 9b: 0,75t; CNg 9:3t;

19

12

Bùi Thị Hiên

TT KHXH: 3t; Địa 7,8,9A,B,C : 15t;  (ôn địa 9)

19

13

Nguyễn Thị Vân Anh

Chủ nhiệm 8A : 4t; N.Văn 8A,B,C : 12t; HĐNG 8A : 0,5t;  Ôn đội văn lớp 8

19

14

Lê Thu Tâm

Chủ nhiệm 6A : 4t; N.Văn 6AB,C : 12t; Sử 6 : 3

19.0

15

Nguyễn Thị Nghĩa

Sử 7 A,B,C : 6t;  (Hợp đồng)

6

16

Nguyễn Thị Thảo

Sử  8,9(a,b,c) : 9t; Địa 6a,b,c : 3t ( Phụ trách  + viết tin bài); 

19

17

Hà Thị Luận

CN 9A : 4t; N.Văn 9a,b,c : 15t;

19

18

Ngô Xuân Chiến

CN 6B : 4t ;  GDCD 6,7, 8,9A,B,C : 12t; Ôn giáo dục công dân

19

19

Trần Thị Oanh

Phụ trách đội : 12t; Nhạc  khối 6,7,8,  : 9t

21

20

Ngô Thị Thanh Hương

Anh 6,7 : 18t; Luyện olympic TA khối 6,7

19

21

Nguyễn Thị Vân Anh

Tiếng anh 8a,b,c : 9t; tiếng anh 9a,b,c: 6t. Ôn T.Anh, olympic TA khối 8,9; TKHĐ : 2t

19

22

Mạc Tư Khoa

(Dạy thay cho GV)

4

23

Lê Văn Thịnh

(Dạy thay cho GV)

2

24

Phạm Thị Hiền

Dạy tự chọn tin học 12 lớp

24

25

Nguyễn Bích Thìn

Văn 7a,b,c: 12t (Dạy hợp đồng)

12

26

Phạm Thị Phương Huế

Lý 8,9a : 9t; CN 8B: 4t

9,5

27

Nguyễn Thị Vân

Lý 9b,c (Hợp đồng)

4

28

Bùi Thế Quyền

TD 9a,b,c (Hợp đồng)

6

                 
     
                     
               

 

 

 

               

 

 

 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 

 

 

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mạc Tư  Khoa