Xuất bản thông tin

Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS AN SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT

ĐINH DẬU 2017

TT

Họ tên

Ngày trực

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Thảo

Ngày 28,29,30 Tháng Chạp Âm lịch (Tức ngày 25,26,27/01/2017 Dương lịch)

0984127947

2

Hồ Thị Hiên

01696159588

3

Mạc Văn Thêm

0974186095

4

Lê Văn Thịnh

Mùng 1,2,3 Tết (Tức ngày 28,29,30/01/2017 Dương lịch)

0903486762

5

Ngô Xuân Chiến

0983533240

6

Mạc Văn Thêm

0974186095

7

Đoàn Thanh Tuân

Mùng 4,5,6 Tết (Tức ngày 31/01;1,2/02/2017 Dương lịch)

01684565968

8

Trần Xuân Dũng

01683682399

9

Mạc Văn Thêm

0974186095

10

Nguyễn Ngọc Bằng

Mùng 7,8,9 Tết (Tức ngày 3,4,5/02/2017 Dương lịch)

0936726444

11

Hoàng Thủy Thương

0962299082

12

Mạc Văn Thêm

0974186095

 

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                          Lê Văn Thịnh