Xuất bản thông tin

LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016

LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016


DANH SÁCH BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC TẾT

Tết nguyên đán  Bính Thân 2016

(Kèm theo QĐ số   /QĐ.HT ngày 01/02/2016 của Hiệu trưởng)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN TRỰC

1

Lê Văn Thịnh

Hiệu trưởng

Tổ trưởng tổ 1

0903486762

04-07/02/2016

2

Ngô Xuân Chiến

TPT

Tổ viên

0983533240

3

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

0974186095

4

Đoàn Thanh Tuân

Phó Hiệu trưởng

Tổ trưởng tổ 2

01684565968

08-11/02/2016

5

Nguyễn Anh Văn

Giáo viên

Tổ viên

01259982888

6

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

0974186095

7

Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch CĐCS

Tổ trưởng tổ 3

01682335199

12-14/02/2016

8

Nguyễn Ngọc Bằng

Kế toán

Tổ viên

01683149183

9

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

0974186095

(Tổng cộng danh sách này có 09 người)