Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 12/2013

Lịch công tác tháng 12/2013


 

Chương trình công tác tháng 12

 

PHÒNG GD & ĐT  ĐÔNG TRIỀU        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯ­ỜNG THCS AN SINH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 12 năm 2013

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

 

- Tổ chức các hoạt động NGLL chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân và ngày thành lập quân dội nhân dân Việt Nam

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ I

- Đội tổ chức phong trào:Dưới cờ Tổ quốc, chúng em kể chuyện về Bác

 

Lịch cụ thể

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ ĐẠO

LỰC LƯỢNG THAM GIA

1/12

- Thi IOE cấp trường

BGH

Tổ CNTT, tổ Tiếng Anh

Thứ 2 các tuần

Phát động cuộc thi “Dưới cờ Tổ quốc, chúng em kể chuyện về Bác

Đ/c  Oanh

Đội TN

5/12

- Họp hội đồng triển khai công tác tháng

Đ/c  Thịnh

 

GV nhà trường

09/12

Văn nghệ chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã AN Sinh

Đ/c  Oanh

Đội TN

09-14/12

Tổ chức kiểm tra học kỳ I

BGH

Tổ CM

16-18/12

 

Họp HĐ xét xếp loại hạnh kiểm học kỳ I cho HS

- Nộp BC kết quả học kỳ

BGH

Tổ CM

19/12

Tham gia chuyên đề cụm I tại Bình Dương

Đ/c  Khoa

Tổ CM

22/12

Tổ chức hoạt động văn nghệ, TDTT chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 

Đ/c  Oanh, đ/c Quyền

Liên đội

 

Nơi nhận:                                                          

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Văn Thịnh

 

 

Chương trình công tác tháng 12

 

PHÒNG GD & ĐT  ĐÔNG TRIỀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯ­ỜNG THCS AN SINH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 12 năm 2013

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

 

- Tổ chức các hoạt động NGLL chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân và ngày thành lập quân dội nhân dân Việt Nam

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ I

- Đội tổ chức phong trào:Dưới cờ Tổ quốc, chúng em kể chuyện về Bác

 

Lịch cụ thể

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ ĐẠO

LỰC LƯỢNG THAM GIA

1/12

- Thi IOE cấp trường

BGH

Tổ CNTT, tổ Tiếng Anh

Thứ 2 các tuần

Phát động cuộc thi “Dưới cờ Tổ quốc, chúng em kể chuyện về Bác

Đ/c  Oanh

Đội TN

5/12

- Họp hội đồng triển khai công tác tháng

Đ/c  Thịnh

 

GV nhà trường

09/12

Văn nghệ chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã AN Sinh

Đ/c  Oanh

Đội TN

09-14/12

Tổ chức kiểm tra học kỳ I

BGH

Tổ CM

16-18/12

 

Họp HĐ xét xếp loại hạnh kiểm học kỳ I cho HS

- Nộp BC kết quả học kỳ

BGH

Tổ CM

19/12

Tham gia chuyên đề cụm I tại Bình Dương

Đ/c  Khoa

Tổ CM

22/12

Tổ chức hoạt động văn nghệ, TDTT chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 

Đ/c  Oanh, đ/c Quyền

Liên đội

 

Nơi nhận:                                                          

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Văn Thịnh