Xuất bản thông tin

Trường THCS An Sinh tổ chức Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

Trường THCS An Sinh tổ chức Ngày hội Tiến bước lên Đoàn


     Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

      Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

      Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

       •    Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

       •    Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

       •    Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

       •    Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

      •    Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

      •    Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

      •    Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

       Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

       Nối tiếp truyền thống của Đoàn, ngày 25/3/2017, được sự nhất trí của chi ủy chi bộ trường THCS An Sinh, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS An Sinh tổ chức ngày hội Tiến bước lên đoàn đầy ý nghĩa.

      Cũng trong dịp này 13 đội viên tiêu biểu của Liên đội đã được vinh dự đứng trong hang ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thầy Ngô Xuân Chiến - Bí thư chi đoàn nhà trường

nêu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chị Đào Thị Thơm - Phó Bí thư Đoàn TNCS xã An Sinh

tâm sự với Liên đội trường THCS An Sinh

 

Trò chơi thú vị trong ngày hội

CTV: NTT