Xuất bản thông tin

Trường THCS An Sinh tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên.

Trường THCS An Sinh tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên.


          Thực hiện kế hoạch năm học về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí giáo dục, được sự nhất trí chỉ đạo của Chi ủy chi bộ và ban giám hiệu nhà trường, hôm nay ngày 18/9/2014, đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Giáo viên nhà trường đã tập huấn công nghệ thông tin về "Phân quyền quản trị người dung trang web" cho tất cả CBGV,NV trong nhà trường.

 

Đ/c Nguyễn Thị Duyên, GV nhà trường đang tập huấn CNTT

cho CBGVNV nhà trường

         Buổi tập huấn có 25/27 CBGV, NV nhà trường tham gia.

        Đây là buổi tập huấn đầu tiên về  ƯDCNTT của nhà trường trong năm học 2014 -2015, hứa hẹn nhiều buổi tập huấn sau đạt hiệu quả cao nhằm đưa công nghệ thong tin vào dạy học ngày càng hiệu quả hơn.

CTV: NTT