Xuất bản thông tin

Trường THCS An Sinh họp chuyên môn triển khai công tác cho năm học mới.

Trường THCS An Sinh họp chuyên môn triển khai công tác cho năm học mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Đông Triều về nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Ban giám hiệu trường THCS An Sinh đã tổ chức họp chuyên môn nghiệp vụ - CNTT, công tác chủ nhiệm lớp.. cho giáo viên vững vàng, có tâm thế tốt bước vào năm học mới.


Hôm nay, đúng 14h00 ngày 26/8/2017, toàn thể giáo viên trường THCS An Sinh đã tập trung đầy đủ tại phòng Hội đồng nhà trường để tham gia buổi tập huấn do đồng chí phó Hiệu phó Trần Đức Quyền chỉ đạo. Nội dung cuộc họp đề cập lại những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên THCS như các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của Ngành, cách ghi chép hồ sơ sổ sách theo quy định ở Thông tư 58 – Điều lệ trường phổ thông THCS… và một số qui định khác cần thực hiện trong năm học mới.

Qua nhiều ý kiến đóng gó, buổi họp kết thúc với nhiều hứa hẹn một năm học mới nhiều thành công mới!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CUỘC HỌP

Đ/C Trần Đức Quyền - Hiệu phó chuyên môn chỉ đạo cuộc họp.

 

Tập thể giáo viên nhà trường trong cuộc họp.

 

 

 

CTV: Nguyễn Thảo