Xuất bản thông tin

Tập huấn công nghệ thông tin

Tập huấn công nghệ thông tin


Thực hiện Công văn số 271/PGD&ĐT-CNTT và 272/PGD&ĐT-CNTT  ngày 06/5/2015của Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Đông Triều, hôm nay ngày 21/5/2015, Trường THCS An Sinh tập huấn hướng dẫn triển khai xây dựng dữ liệu tài nguyên phục vụ cho cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường.

Các đc giáo viên đang thực hành trên phòng máy.

Buổi tập huấn được đ/c Đỗ Thị Mai Hoa và đ/c Nguyễn Thị Duyên, 2 GV cốt cán về công nghệ thông tin của nhà trường tích cực tận tình chỉ bảo từng CBGV chi tiết tỉ mỉ.

Đc Nguyễn Thị Duyên đang hướng dẫn CBGV nhà trường xây dựng dữ liệu tài nguyên

Đc Đỗ Thị Mai Hoa hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu

Do đã có sẵn kiến thức về CNTT nên buổi tập huấn đạt hiệu quả cao, hứa hẹn một năm học mới với những sản phẩm CNTT chất lượng giúp quá trình giảng dạy được hiệu quả hơn!

CTV: NTT