Xuất bản thông tin

Sinh hoạt chuyên môn: Chuyên đề “ Bàn tay nặn bột”.

Sinh hoạt chuyên môn: Chuyên đề “ Bàn tay nặn bột”.


 Thực hiện kế hoạch năm học về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, thứ 5 ngày 17/5/2013 vừa qua, được sự nhất trí chỉ đạo của BGH nhà trường, tổ KHTN đã thực hiện chuyên đề dạy học mang tên “ Bàn tay nặn bột ”.

Sau khi nghe đ/c Nguyễn Thị Duyên trình bày ý nghĩa tầm quan trọng cũng như các bước thực hiện phương pháp dạy học BTNB và tiết dạy học thực nghiệm trong môn Vật lí 6 đã cho thấy vai trò của việc lấy học sinh làm trung tâm trong PPDH tích cực này.

Đ/C Nguyễn Thị Duyên đang giảng bài áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột

Học sinh thảo luận nhóm trong tiết học

Thí nghiệm kiểm chứng của học sinh trong tiết học

          Đây là chuyên đề riêng biệt của Tổ KHTN, nhưng đã được sự góp ý tích cực của GV trong toàn trường.

          Chuyên đề được đánh giá là thành công lớn. Với tiết dạy thực nghiệm của đ/c Duyên đã thêm 1 PPDH tích cực nữa được sử dụng trong đợt thao giảng lần thứ nhất năm học 2013 -2104, thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013.

Nhóm tin bài