Xuất bản thông tin

Đại hội Liên đội trường THCS An Sinh năm học 2012-2013

Đại hội Liên đội trường THCS An Sinh năm học 2012-2013

Thực hiện kế hoạch hoạt động Đội năm học 2012- 2013, được sự nhất trí và chỉ đạo cua BGH, hôm nay ngày 11/10/2012, Liên đội trường THCS An Sinh tiến hành đại hội.

 

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS AN SINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2012 - 2013

           Thực hiện kế hoạch hoạt động Đội năm học 2012- 2013, được sự nhất trí và chỉ đạo cua BGH, hôm nay ngày 11/10/2012, Liên đội trường THCS An Sinh tiến hành đại hội. Về dự vớic đại hội có thầy Trần Văn Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, thầy Đoàn Duy Thành, Bí thư đoàn thanh niên nhà trường và một số thày cô giáo là chủ nhiệm các lớp trong nhà trường và 60 đội viên tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 400 đội viên của Liên đội.

 

 

          Sau khi bạn Vũ Thị Hồng Thắm, Liên đội trưởng năm học 2011 - 2012, thay mặt BCH Liên đội đọc báo cáo kết quả chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011-2012 và phương hướng hoạt động  của Liên đội trong năm học 2012 - 2013, các đội viên đã tích cực tham gia phát biểu tham luận về các mặt học tập, nề nếp, công tác phong trào thiếu nhi nhằm hoàn chỉnh dự thảo phương hướng hoạt động của Liên đội trong năm học mới.

 

  

          Đại hội đã bầu ra BCH Liên đội khoá mới gồm đội viên đủ năng lực theo tiêu chuẩn quy đinh để điều hành liên đội. Bạn Vũ Thị Mai Hoa (chi đội 6A) đã được Đại hôi thống nhất bầu làm Liên đội trưởng. 

          Đại hội Liên đội trường THCS An Sinh năm học 2012 - 2013 đã thành công tốt đẹp.