Xuất bản thông tin

CBGV trường THCS An Sinh thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

CBGV trường THCS An Sinh thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015 của Phòng GD&ĐT Đông Triều, hôm nay ngày 23/8/2014, tại phòng họp hội đồng, tập thể CBGV NV nhà trường có mặt đông đủ để bồi dưỡng chính trị và lĩnh hội nhiệm vụ năm học mới qua cuộc họp trực tuyến của Phòng GD.


      

 Trong buổi sáng, tập thể CBGV và nhân viên nhà trường đã nghiêm túc lắng nghe đ/c Hoàng Văn Đề  - Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện triển khai nội dung bồi dưỡng chính trị cho CBGV trong toàn ngành GD huyện nhà. Với những thông tin chính trị trong nước và thế giới cũng như nội dung 2 Nghị quyết của Đảng mà đ/c Đề đã giới thiệu, tập thể CBGVNV nhà trường đã được hiểu thêm về tình hình chính trị cũng như trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

 

Tập thể CBGV NV nhà trường trong buổi họp trực tuyến

      Buổi chiều, dưới sự chỉ đạo của đ.c Mạc Tư Khoa , phó Hiệu trưởng nhà trường, đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã được lĩnh hội đầy đủ nhiệm vụ năm học do đ.c Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng GD huyện nhà triển khai. Từ đó, tập thể cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường có những kế hoạch cụ thể cho từng vị trí làm việc của mình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

NHÓM TIN BÀI