Trường THCS An Sinh tham gia chương trình bồi dưỡng chính trị hè 2020 qua đường truyền trực tuyến

Thực hiện Kế hoạch số 851/KH-PGD&ĐT ngày 3/8/2020 về việc bồi dưỡng chính trị hè 2020 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và sinh hoạt chính trị đầu năm học 2020-2021 cho học sinh, sáng nay ngày 22/8/2020, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS An Sinh tham gia chương trình bồi dưỡng chính trị hè 2020 qua đường truyền trực tuyến.


        Trong chương trình, cán bộ, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng hai nội dung chính: Nội dung 1: Những vấn đề cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Nội dung 2: Xây dựng văn hóa đạo đức, lối sống gắn với chuẩn mực của người giáo viên trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

                                                                              Thu Hà


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất