Asset Publisher

Trường THCS An Sinh với công tác bảo tồn di tích lịch sử

Trường THCS An Sinh với công tác bảo tồn di tích lịch sử


 

             Được sự chỉ đạo của Phòng GD & ĐT huyện Đông Triều, nắm được được vai trò quan trọng của mỗi tập thể cá nhân trong việc bảo tồn giá trị văn hoá di tích lịch sử, đặc biệ là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, thầy và trò trường THCS AN Sinh đã có những hành động vô cùng ý nghĩa với khu di tích nhà Trần ở Đông Triều.

             Trong những năm qua, thầy và trò nhà trường đã có những hành động thiết thực góp phần làm cho cụm di tích của nhà Trần trên địa bàn xã nhà ngày càng sạch đẹp hơn.

 

 

 

 

 

CTV: NTT