Asset Publisher

Trường THCS An Sinh kí cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Trường THCS An Sinh kí cam kết thực hiện chủ đề năm 2017


   Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều, sáng nay ngày 20/02/2017, toàn thể CBGVNV  trường THCS An Sinh dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của đồng chí Hiệu trưởng Lê văn Thịnh đã nghiên cứu thực hiện và kí cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 của thị xã Đông Triều  theo công văn  Số 148 PGD&ĐT Về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

    Tập thể CBGVNV nhà trường thực hiện theo sự chỉ đạo hướng dẫn của đồng chí Hiệu trưởng một cách tích cực.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH TRONG BUỔI KÍ CAM KẾT

Đ/c Hiệu trưởng quán triệt, triển khai công văn chỉ đạo của cấp trên.

 

Đ/c Hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên.

Tập thể CBGVNV nghiên cứu.

CTV: NTT