Asset Publisher

Trường THCS An Sinh học sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2014.

Trường THCS An Sinh học sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2014.


                Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều

Thực hiện kế hoạch tháng 4 năm học 2013 – 2014, hôm nay ngày 10/4/2014, Tập thể CBGV,CNV trường THCS An Sinh học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014” với 3 nội dung: nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường.

          Buổi học tập chuyên đề có mặt đông đủ các thành viên trong Hội đồng nhà trường.

          Đồng chí Lê Văn Thịnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo buổi sinh hoạt.

          Buổi sinh hoạt thành công tốt đẹp trong sự tích cực đồng tình ủng hộ và đăng kí tham gia các nội dung của chuyên đề trong tập thể nhà trường.

Đ/c Lê Văn Thịnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề.


CTV: NTT