Asset Publisher

Trường THCS An Sinh đón đoàn kiểm định trường chuẩn

Trường THCS An Sinh đón đoàn kiểm định trường chuẩn


 Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của các cấp, ngày 18/8/2016, Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã về trường THCS An Sinh kiểm tra, thẩm công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn I.

Sau khi tiến hành kiểm tra hồ sơ và hệ thống cơ sở vật chất, Đoàn kiểm tra đã thống nhất kêt luận nhà trường đủ các điều kiện của trường chuẩn quốc gia giai đoạn I.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊ​U BIỂU

 ĐoànKiểm tra thăm phòng thư viện

Đoàn kiểm tra thăm phòng thực hành Sinh hóa

Đoàn kiểm tra thăm dãy phòng chức năng

Đ/c Hiệu trưởng với các đc trong đoàn kiểm tra

Các kết luận của Đoàn Kiểm tra