Asset Publisher

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam đối với các trường Tiểu học và THCS trên toàn bàn thị xã, năm học 2016 – 2017, ngày 15/4/2017 Liên đội trường THCS An Sinh tổ chức thi giới thiệu tủ sách lớp học. Và thật vinh dự cho tập thể nhà trường, sang thứ 2 ngày 17/4/2017, tập thể nhà trường đón đoàn Ban giám khảo của Phòng GD&ĐT: Cô Nguyễn Thị Hường – Phó Phòng GD&ĐT; cô Nguyễn Thị Oanh và cô Nguyễn Hà Phương – Chuyên viên Phòng GD&ĐT về kiểm tra và chấm phần thi trưng bày tủ sách lớp học. Các cô trong đoàn BGK của Phòng GD&ĐT thị xã vừa là BGK vừa là các cô giáo tận tình hướng dẫn các lớp sắp xếp tủ sách sao cho vừa đẹp vừa đa dạng các thể loại sách và có nội quy sử dụng sách trong tủ sách lớp học một cách hợp lí.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam đối với các trường Tiểu học và THCS trên toàn bàn thị xã, năm học 2016 – 2017, ngày 15/4/2017 Liên đội trường THCS An Sinh tổ chức thi giới thiệu tủ sách lớp học. Và thật vinh dự cho tập thể nhà trường, sang thứ 2 ngày 17/4/2017, tập thể nhà trường đón đoàn Ban giám khảo của Phòng GD&ĐT: Cô Nguyễn Thị Hường – Phó Phòng GD&ĐT; cô Nguyễn Thị Oanh và cô Nguyễn Hà Phương – Chuyên viên Phòng GD&ĐT về kiểm tra và chấm phần thi trưng bày tủ sách lớp học. Các cô trong đoàn BGK của Phòng GD&ĐT thị xã vừa là BGK vừa là các cô giáo tận tình hướng dẫn các lớp sắp xếp tủ sách sao cho vừa đẹp vừa đa dạng các thể loại sách và có nội quy sử dụng sách trong tủ sách lớp học một cách hợp lí.


   Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam đối với các trường Tiểu học và THCS trên toàn bàn thị xã, năm học 2016 – 2017, ngày 15/4/2017 Liên đội trường THCS An Sinh tổ chức thi giới thiệu tủ sách lớp học.

   Và thật vinh dự cho tập thể nhà trường, sang thứ 2 ngày 17/4/2017, tập thể nhà trường đón đoàn Ban giám khảo của Phòng GD&ĐT: Cô Nguyễn Thị Hường – Phó Phòng GD&ĐT; cô Nguyễn Thị Oanh và cô Nguyễn Hà Phương – Chuyên viên Phòng GD&ĐT về kiểm tra và chấm phần thi trưng bày tủ sách lớp học.

   Các cô trong đoàn BGK của Phòng GD&ĐT thị xã vừa là BGK vừa là các cô giáo tận tình hướng dẫn các lớp sắp xếp tủ sách sao cho vừa đẹp vừa đa dạng các thể loại sách và có nội quy sử dụng sách trong tủ sách lớp học một cách hợp lí.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÁC LỚP HỌC

 

CTV: NTT