Asset Publisher

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS AN SINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 2014 - 2015

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS AN SINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 2014 - 2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Đông Triều về công tác Đội trong trường học ; Thực hiện kế hoạch hoạt động Đội năm học 2014- 2015, được sự nhất trí và chỉ đạo cua BGH, hôm nay ngày 25/9/2014, Liên đội trường THCS An Sinh đã tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kì 2014 - 2015.


         

   Về dự với  đại hội có các thầy cô giáo: Thầy  Lê văn Thịnh, bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, thầy Ngô Xuân Chiến, Bí thư chi đoàn thanh niên nhà trường và một số thầy cô giáo là chủ nhiệm các lớp trong nhà trường và 36 đội viên tiêu biểu xuất sắc của 12 chi đội đại diện cho hơn 400 đội viên của Liên đội.

   Sau khi bạn Vũ Thị Mai Hoa, Liên đội trưởng nhiệm kì 2013 - 2014, thay mặt BCH Liên đội đọc báo cáo kết quả chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhiệm kì 2013 – 2014 và phương hướng hoạt động  của Liên đội trong nhiệm kì 2014 - 2015, các đội viên đã tích cực tham gia phát biểu tham luận về các mặt học tập, nề nếp, công tác phong trào thiếu nhi nhằm hoàn chỉnh dự thảo phương hướng hoạt động của Liên đội trong nhiệm kì mới.

   Đại hội đã bầu ra BCH Liên đội khoá mới gồm những đội viên đủ năng lực theo tiêu chuẩn quy đinh để điều hành liên đội. Bạn Vũ Thị Mai Hoa (chi đội 8A) tiếp tục  được Đại hôi thống nhất bầu làm Liên đội trưởng. 

          Đại hội Liên đội trường THCS An Sinh nhiệm kì 2014 - 2015 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội Liên đội

Bạn Vũ Thị Mai Hoa, Liên đội trưởng đọc báo cáo kết quả  nhiệm kì 2013 – 2014 và phương hướng hoạt động  của Liên đội trong nhiệm kì 2014 - 2015  

Tham luận của các chi đội

 

BCH Liên đội nhiệm kì 2014-2015       

 

 

CTV: NTT