Asset Publisher

Lịch công tác tháng 01 năm 2014

Lịch công tác tháng 01 năm 2014


 

Lịch công tác tháng 01 năm 2014

 

PHÒNG GD VÀ ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS AN SINH

Số:06

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

        An Sinh, ngày 29  tháng 12  năm 2013

 

 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2014

Nhiệm vụ trọng tâm:

 

-          Triển khai thực hiện chương trình học kỳ II

-          Tổ chức cho học sinh tham gia thi học sinh giỏi bộ môn văn hóa cấp huyện

-          Thi IOE cấp huyện

-          Tham gia giải điền kinh cấp huyện 

-       Tổ chức nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ An toàn và tiết kiệm.

-      lao động vệ sinh các khu di tích lịch sử và đài tưởng niệm

 

Nhiệm vụ cụ thể

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 

CHỈ ĐẠO

 

LỰC LƯỢNG THAM GIA

02/01

- Họp hội đồng tháng01/2014

Đ/c Thịnh

Toàn thể CB,GV,NV

02-03/01

- GV Nhạc , Mĩ thuật coi thi HSG

-Tham gia thi HSG các bộ môn văn hóa cấp huyện.

 Đ/c Khoa

- HSG khối 9

 - Đ/c Oanh, Dũng

06-11/01

 - Kiểm tra, rà soát các tiêu chí của trường học  Xanh – sạch – đẹp – an toàn 

Đ/c Khoa

Tổ trưởng

-Tổ CM, GVBM

- Toàn thể GV

 

 

 

 

13 - 17/01

-Tiết chào cờ tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiển đảm bảo an ninh trong dịp tết nguyên đán  - 2014 – Báo cáo công tác chỉ đạo về PGD. Tổ chức quyên góp tết vì người nghèo trong giao viên và học sinh

 

 

 

BGH

 

Hiệu phó

- Đ/c Thịnh

 

Toàn thể học sinh, GVCN, TPT đội

 

- BGH, GVCN

Lịch PGD

- Thi IOE cấp huyện

 Đ/c  Khoa

- GV,HS

17-18/01

Tổ chức giải điền kinh cấp trường

Đ/c Khoa

- BGH, GV; đ/c Quyền, Tuấn Dũng , HS

Lịch PGD

Tham gia giải điền kinh cấp huyện

Đ/c Thịnh

- BGH, GV; đ/c Quyền, Tuấn Dũng , HS

15->24/01

Bố trí lao động vệ sinh các khu di tích lịch sử và đài tưởng niệm

Đ/c Khoa

 -GVCN – HS

 

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH, các tổ( t/h)

- Lưu VP          

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Văn Thịnh