Asset Publisher

Đại hội Công đoàn trường THCS An Sinh nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Công đoàn trường THCS An Sinh nhiệm kỳ 2017-2022.

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-CĐGD ngày 26/4/2017 của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục thị xã Đông Triều về việc tổ chức Đại hội Công đoàn giáo dục thị xã Đông Triều, sáng ngày 02/8/2017,Công đoàn cơ sở Trường THCS An Sinh đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới.


      Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thị Thanh Hường - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động thị xã Đông Triều. các đồng chí trong Ban chi ủy, Ban giám hiệu cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn nhà trường.

     Đại hội cũng đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn, báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, nhiệm kỳ qua Công đoàn trường THCS An Sinh đã tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình cùng với lãnh đạo nhà trường chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho CB, NG, NLĐ; tích cực thực hiện các cuộc vận động và các phong trào; củng cố tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.

     Tại đây, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến bổ sung báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đ/c Vũ Thị Thanh Hường - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TX. Đông Triều

phát biểu và chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Thanh Hường - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động  thị xã đã biểu dương những thành tích Công đoàn nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới, tập thể công đoàn nhà trường cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu phát triển của nhà trường để tham gia, đóng góp, xây dựng trường THCS An Sinh ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn.

Đ/c Vũ Thị Thanh Hường - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TX. Đông Triều

với BCH công đoàn trường THCS An Sinh nhiệm kì 2017 -2022.

     Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao với đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội Công Đoàn thị xã Đông Triều thứ X. Kết quả, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 ủy viên và 01 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ X.

     Đại hội Công đoàn trường THCS An Sinh nhiệm kỳ 2017-2022  đã  thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động thị xã, của Chi bộ, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống CBVC-LĐ, xây dựng trường THCS An Sinh ngày càng phát triển bền vững./.

 CTV: Nguyễn Thảo