Asset Publisher

Công đoàn trường THCS An Sinh với học sinh miền núi vùng sâu vùng xa.

Công đoàn trường THCS An Sinh với học sinh miền núi vùng sâu vùng xa.

Thực hiện thông báo số 93/TB-CĐGD ngày 05/11/2014 của Công đoàn Giáo dục huyện Đông Triều; Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện , CĐCS trường THCS An Sinh triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong năm học 2014-2015 của đơn vị.


     Mặc dù là trường miền núi của huyện Đông Triều, hoàn cảnh của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường còn nhiều khó khăn. Nhiều em học sinh vẫn ăn chưa no, mặc không được ấm khi đến trường, gia đình nhiều em học sinh còn rất vất vả. Nhưng vượt trên hết mọi khó khăn khi các em hiểu và được thấy hình ảnh các bạn nhỏ vùng miền núi vùng sâu, vùng xa hơn mình còn nhiều thiếu thốn hơn, cùng với những buổi sinh hoạt tập thể và sự tuyên truyền vận động của các thầy cô giáo chủ nhiệm, các em đã  đồng lòng giúp đỡ bằng cách quyên góp ủng hộ mỗi bạn học sinh từ 500đ đến 5000đ. 

    Với các thầy cô giáo, sau khi BCH công đoàn, họp, đã thống nhất mỗi công đoàn viên của ít lòng nhiều góp sức ủng hộ.

 

 

Cán bộ giáo viên nhà trường ủng hộ

 

Học sinh các lớp ủng hộ

 

Tập thể học sinh trong buổi tuyên truyền.

CTV: NTT