Asset Publisher

Chào năm học mới 2013 -2014

Chào năm học mới 2013 -2014

Sau hơn 2 tháng hè oi ả, thực hiện sự chỉ đạo của PGD & ĐT Đông Triều cũng như các cơ quan liên ngành, Trường THCS An Sinh đón chào năm học mới 2013 - 2014 đầy hứng khởi.

Ngay từ đầu tháng 8/2013, các công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được hoàn tất.

Sau cuộc họp Hội đồng giáo dục nhà trường ngày 01/8, công tác lao động vệ sinh trường lớp được Chi ủy, BGH nhà trường chỉ đạo cụ thể đến từng lớp Hs.

Ngày 08/8, nhà trường tổ chức kiểm tra chất lượng đầu vào đối với HS lớp 6 và tổ chức kiểm tra lại đối với các em HS chưa đủ điều kiện lên lớp. Mặc dù trong điều kiện mưa gió nhưng các em HS đã đến đông đủ.


Các em học sinh lớp 6 đang làm bài kiểm tra khảo sát đầu vào

Ngày 15/8, là ngày học đầu tiên của năm học mới có toàn trường chỉ vắng 3 HS do các em bị ốm.

Một trong những tiết học đầu tiên của năm học mới


Chú ý nghe giảng trong buổi học đầu

Mặc dù còn thiếu thốn về nhiều mặt, lại là trường miền núi địa bàn dân cư thưa thớt, điều kiện tự nhiên khó khăn nhưng trường THCS An sinh đã khắc phục tốt với những điều kiện tốt nhất đón chào năm học mới.

Nhóm tin bài.