THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG THCS AN SINH

 

 
   

132/KH-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    An Sinh, ngày 03 tháng 07 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2021-2022

 

        Căn cứ Kế hoạch số 742/KH-PGD&ĐTngày 29 tháng 6 năm 2021 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn tuyển sinh tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2021-2022;

        Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-TrTHCS ngày 03/7/2021 của trường THCS An Sinh về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2021-2022;

Trường Trung học cơ sở An Sinh thông báo tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở năm học 2021-2022 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh tiểu học đã hoàn thành chương trình tiểu học độ tuổi là 11 tuổi (sinh năm 2010) có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại xã An Sinh (theo Quyết định số 804/QĐ-UBND và Quyết định số 1229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều).

2. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin dự tuyển vào trường trung học cơ sở (theo mẫu).

- Bản chính học bạ tiểu học kèm giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (có chứng thực).

- Bản phô tô sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên khuyến khích (trẻ diện khuyết tật; tự kỉ; trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo do UBND xã hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận).

3. Thời gian tuyển sinh

- Đợt 1, từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 24/7/2021;

- Đợt 2, trước ngày 26/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

4. Hình thức tuyển sinh

- Tuyển sinh trực tuyến: Phụ huynh và học sinh truy cập thông qua địa chỉ:http://tsdaucap.dongtrieu.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh và làm theo hướng dẫn.

- Tuyển sinh trực tiếp: Nhà trường tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trực tiếp từ phụ huynh học sinh thông qua Hội đồng tuyển sinh tại văn phòng nhà trường (theo thông báo về thời gian tuyển sinh).

Trường THCS An Sinh trân trọng thông báo đến phụ huynh học sinh có con em đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học nộp hồ sơ đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

     - UBND xã (báo cáo);

     - Hội đồng ts (t/h);

     - CMHS (t/h);

     - Ban VH xã (phối hợp).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Oanh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: