Xuất bản thông tin

Trường Thcs An Sinh với công tác bảo tồn di tích tại địa phương

Trường Thcs An Sinh với công tác bảo tồn di tích tại địa phương


     Những bài học lịch sử khô khan, những thông tin số liệu cứng nhắc là một trong những nguyên nhân làm cho học sinh ngại học bộ môn này. Đối với lứa tuổi "già trẻ con, non người lớn" của học sinh THCS, để làm cho các em thêm yêu Lịch sử thêm gắn bó với truyền thống dân tộc phải làm cho thực tế gắn liền với từng bài học, làm cho các em thấy được sự gần gũi của bộ môn.

   Nắm được những thực tế đó, ngay từ đầu năm học, khi xây dựng kế hoạch BGH nhà trường đặt vấn đề giáo dục lịch sử, đặc biệt là lịch sử địa phương lên hàng đầu.

   Ngoài việc sưu tầm những tư liệu lịch sử ngay tại xã nhà, tham quan cụm di tích nhà Trần, BGH nhà trường đã lồng ghép những bài học lịch sử trong công tác bảo tồn những di tích lịch sử trên địa bàn thôn xã.

   Và việc dọn dẹp làm sạch khu lăng mộ vua Trần là việc làm thường kì hàng tuần của học sinh nhà trường, không kể đó là những ngày mưa là một minh chứng....

 

 

CTV