Xuất bản thông tin

Trường THCS An Sinh tổ chức lớp học bơi cho học sinh.

Trường THCS An Sinh tổ chức lớp học bơi cho học sinh.


Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, kế hoạch năm học 2016-2017 của nhà trường nhằm phát triển toàn diện cho học sinh và thực hiện chỉ tiêu 100% học sinh biết bơi sau khi hoàn thành chương trình THCS, dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường, các lớp học bơi được học sinh nhiệt tình tham gia hưởng ứng và đã đạt được kết quả đáng mừng.

Cùng tham quan 1 giờ học bơi tại bể bơi được xã hội hóa đặt trong khuôn viên của nhà trường mới thấy hiệu quả của việc học bơi và tinh thần ham mê của học sinh cũng như sự nhiệt tình của thầy dạy.Với sự nỗ lực của tập thể nhà trường, hi vọng kế hoạch của nhà trường sẽ sớm đạt được

.