Xuất bản thông tin

Trường THCS An Sinh tổ chức kiểm tra học kì 2 năm học 2014 – 2015

Trường THCS An Sinh tổ chức kiểm tra học kì 2 năm học 2014 – 2015

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều, ngày 22, 23 và 25 /4/2015 trường THCS An Sinh tổ chức kiểm tra học kì 2 năm học 2014 -2015.


 

Do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước nên công tác ra đề, coi và chấm các môn công nghệ, thể dục, mĩ thuật và âm nhạc đã hoàn thành  từ tuần 33.

Sang tuần 34 việc in sao đề kiểm tra các môn còn lại  do Phòng GD&ĐT gửi về đã hoàn thành và được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế thi. Công tác coi, chấm thi đảm bảo nghiêm tuc an toàn, đúng quy định. BGH nhà trường đã phân công hợp lí từng bộ phận chuyên môn từ khâu giao phát đề, bố trị giám thị 1, giám thị 2 và giám thị hành lang hợp lí. Các nhân viên phục vụ có mặt đầy đủ đảm bảo cho công tác thi thêm phần đảm bảo. Hai đc tổ trưởng chuyên môn được phân công dọc phách và có mặt trong tất cả các ngày kiểm tra học kì giúp cho công tác chấm bài đạt hiệu quả cao hơn và đúng nguyên tắc.

Có thể khẳng định rằng, nhờ có sự phân công đúng người đúng việc của BGH nhà trường nên công tác kiểm tra học kì 2 năm học 2014 – 2015 diễn ra an toàn và hiệu quả.

Không khí nghiêm túc của nhà trường trong những ngày kiểm tra học kì

 

 

 

Trong phòng thi, học sinh nghiêm túc làm bài

Mỗi hành lang BGH phân công 2 giám thị

CTV: NTT