Xuất bản thông tin

Trường THCS An Sinh tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên.

Trường THCS An Sinh tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên.

Căn cứ nhiệm vụ năm học và yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng với khả năng UDCNTT cho CBGVNV trong nhà trường, hôm nay ngày 13/11/2017, được sự tạo điều kiện của PGD&ĐT Đông Triều, lãnh đạo trường THCS An Sinh đã mời đồng chí Đoàn Thanh Tuân, Chuyên viên Phòng GD&ĐT Đông triều về tập huấn CNTT cho toàn thể CBGVNV nhà trường.


          Trong thời đại của chúng ta sự bùng nổ công nghệ thông tin  đã tác động đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội loài người. Đảng và Nhà nước ta đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công nghệ thông tin, truyền thông cũng như yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập, hướng tới nền kinh tế tri thức.

            Ngày nay khi công nghệ thông tin càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu. Trong giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ. Những năm gần đây, các trường đã đưa tin học vào giảng dạy, học tập và UDCNTT trong quản lí cũng như trong dạy học.

           Hiện nay Bộ giáo dục và Đào tạo yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trong giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học. Xem công nghệ thông tin  như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy học ở các môn học.

          Căn cứ nhiệm vụ năm học và yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng với khả năng UDCNTT cho CBGVNV trong nhà trường, hôm nay ngày 13/11/2017, được sự tạo điều kiện của PGD&ĐT Đông Triều, lãnh đạo trường THCS An Sinh đã mời đồng chí Đoàn Thanh Tuân, Chuyên viên Phòng GD&ĐT Đông triều về tập huấn CNTT cho toàn thể CBGVNV nhà trường.

         Buổi tập huấn diễn ra trong không khí mong đợi của toàn bộ GVNV nhà trường. Bao nhiêu thắc mắc về CNTT trong giảng dạy được đồng chí Tuân nhiệt tình hướng dẫn.

         Buổi tập huấn đã thu được kết quả tốt. Tập thể nhà trường luôn mong đợi những buổi tập huấn nhiệt tình như vậy để ngôi trường miền núi xã xôi của thị xã ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TẬP HUẤN

CTV: Nguyễn Thảo