Xuất bản thông tin

Trường THCS An Sinh phát động cuộc thi " Giao thông học đường" năm học 2016-2017

Trường THCS An Sinh phát động cuộc thi " Giao thông học đường" năm học 2016-2017


Thực hiện sự chỉ đạo của PGD & ĐT thị xã Đông Triều, thực hiện kế hoạch năm học và nhằm mục đích nâng cao ý thức tham gia giao thông của HS nhà trường, sáng nay ngày 07/11/2016. trường THCS AN Sinh phát động cuộc thi " Giao thông học đường " năm học 2016-2017.

Ngay khi phát động, HS nhà trường đã vôc ùng phấn khởi vì chính các em tham gia vào một sân chơi ý nghĩa để tìm hiểu, nhìn nhân về vấn đề ATGT theo một cách khác.

Đây là một hình thức giáo dục các em về kiếm thức an toàn giao thông một cách mới mẻ đáng ghi nhận. Hi vọng các em sẽ có thêm nhiều thông tin và điều quan trọng hình thành ý thức tích cực khi tham gia giao thông!

Thầy giáo hiệu trưởng Lê Văn Thịnh tuyên truyền về cuộc thi.

CTV: NTT