Xuất bản thông tin

Trường THCS An Sinh khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017.

Trường THCS An Sinh khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017.

Thực hiện kế hoạch số 193/KH-BCĐXDXHHT ngày 29/9/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Đông Triều về tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2017. Sáng nay 02/10/2017, được sự nhât trí chỉ đạo của Ban chi ủy chi bộ nhà trường, trường THCS An Sinh tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017" với chủ đề "Học để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân".


 "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017" ở trường THCS An Sinh nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; về vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức , kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế để cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức phục vụ yêu cầu của công việc và đời sống mỗi người dân trong cộng đồng. Để đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả, nhà trường khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

    "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017" ở trường THCS An Sinh diễn ra từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 08/10/2017 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Thầy giáo Trần Đức Quyền - Hiệu phó nhà tường chỉ đạo 

 "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017".

 

Đại diện cô và trò nhà trường phát biểu trong buổi khai mạc.

 

Em Vũ Ngọc Linh - lớp 7A

Giới thiệu cuốn sách hay trong buổi khai mạc.

Hơn 400 học sinh nhà trường tham gia 

 "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017".

 

 

 

CTV: Nguyễn Thị Thảo