Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11 năm 2014

Lịch công tác tháng 11 năm 2014


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯ­ỜNG THCS AN SINH                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 11 năm 2014

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

 

+ Tổ chức thi văn nghệ thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

+ Các tổ thao giảng chào mừng 20/11

+ Tổ chức hội thi "Kể chuyện về Bác" cấp trường.

+ Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các tiết sinh hoạt lớp và tổ chức HĐ NGLL cho GVCN.

 

Lịch cụ thể

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ ĐẠO

LỰC LƯỢNG THAM GIA

01-19/11

Tổ chức dự giờ thao giảng theo KH đăng ký của giáo viên

BGH

Các tổ CM

03/11

Họp hội đồng triển khai công tác tháng 11

BGH

Các tổ CM

08/11

- Tổ chức chuyên đề đổi mới PP giảng dạy cấp trường.

- Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các tiết sinh hoạt lớp và tổ chức HĐ NGLL cho GVCN.

Đ/c Khoa

 

Đ/c Thịnh

 

 

Toàn thể HĐ

 

Toàn thể HĐ, HS là lớp trưởng các lớp

10/11

Tổ chức hội thi " Kể chuyện về Bác" cấp trường

Đ/c Dũng

 

15/11

Tổ chức thi văn nghệ thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

BGH

 

 

17/11

Tổ chức các HĐ NGLL theo chủ điểm tháng.

Đ/c Dũng

 

20/11

Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam

BGH, CĐ

Toàn trường

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Thịnh