Xuất bản thông tin

Chăm sóc và bảo tồn di tích lịch sử

Chăm sóc và bảo tồn di tích lịch sử


      Quần thể khu di tích nhà Trần ở Đông Triều ở phía Nam dãy núi Đông Triều thuộc địa bàn 4 xã: An Sinh, Bình Khê, Thủy An và Tràng An đã được Nhà nước đặc cách xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1962. Và đến năm 2014, quần thể khu di tích nhà Trần ở Đông Triều đã được Nhà nước xếp vào loại di tích quốc gia đặc biệt. Quy hoạch khu di tích nhà Trần bao gồm 14 điểm di tích: Đền An Sinh, lăng Tư Phúc, đền Thái, Thái Lăng, Mục Lăng, Ngải Sơn Lăng, Phụ Sơn Lăng, Nguyên Lăng, Đồng Hỷ Lăng, chùa Ngọc Thanh, chùa Ngọa Vân, chùa Tuyết, chùa Quỳnh Lâm và chùa Hồ Thiên.

    Thấy rõ được giá trị lịch sử của cụm di tích nhà Trần tại Đông Triều trong việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh, ngay từ đầu mỗi năm học, BGH nhà trường đã chỉ đạo trước giáo viên về ý nghĩa của khu di tích và việc lồng ghép trong mỗi bài dạy. Thiết thực hơn nữa, việc tham gia giữ gìn bảo tồn di tích cũng được nhà trường hết sức quan tâm. Mỗi lần các thầy cô dẫn học sinh đến quét dọn, làm sạch sẽ môi trường xung quanh khu di tích chính là những bài dạy hữu hiệu nhất về lịch sử địa phương về việc bảo vệ môi trường.

 

Một số hình ảnh chỉ đạo lao động của BGH nhà trường

CTV: NTT