Thông tin thành viên
Họ và tên: Dương Thị Tuyết Nhung
Email: thcs.as.dttnhung@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trường Tiểu học Vĩnh Khê- Đông Triều- Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường THCS An Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 145       Đã duyệt: 133       Tổng điểm: 192

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê