Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 24 / 11 / 2017
7 giờ 30

BGH: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng tại Trung tâm Chính trị thị xã.

13 giờ 30

BGH: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, tại Trung tâm Chính trị thị xã.

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Dịch vụ công
Năm thực hiện:
Mã giao dịch:

 

Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên