Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 20 / 02 / 2019
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Dịch vụ công

Tên thủ tục: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận tiếp dân

Điền thông tin theo mẫu sau:

Ảnh 4x6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập tự do Hạnh phúc

   


ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

(BỔ TÚC THCS)
 
Kính gửi: 
-         Trường .. ………………………….….
-         Phòng Giáo dục và Đào tạo…………..
                                    
Tên tôi là…………………………………………………………………..………
 
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………
 
Nơi sinh:………………………………………………………………..……………..
 
Giới tính……………………Dân tộc…………………………………..…………….
 
Học sinh trường ……………………Khoá:…..…………………….…….…………
 
Năm tốt nghiệp:…………Xếp loại tốt nghiệp:….…..………………..……...........
 
Tại Hội đồng xét tốt nghiệp: ………………….…………………............................
 
Đã được cấp bằng có số hiệu:………………………….………………...............
 
Số vào sổ cấp bằng:………………………………..……………………………
 
Lý do xin được cấp lại bằng TN: ......................................................................... …………………………………..............................................................................
 
Nội dung đính chính là:……………………………………………………………
 
Vậy tôi viết đơn này, kính gửi các cấp có thẩm quyền xác nhận để Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện (Quận, Thị xã, Thành phố) có căn cứ xét cấp lại bằng tốt nghiệp THCS (Bổ túc THCS) cho tôi.
 
Xin trân trọng cảm ơn.
 
 

……, ngày…..tháng….. năm…..  

Người viết đơn

 

Xác nhận của UBND phường, xã:   Xác nhận của trường …………  
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

 
Số hiệu Tên tài liệu Tải về
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên