Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 20 / 02 / 2019
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Dịch vụ công

Tên thủ tục: Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận tiếp dân

 Để thực hiện thủ tục này bạn cần tải các file mẫu về kê khai, sau đó nạp từng file vào từng mục tương ứng rồi gửi đi.

Bộ hồ sơ bao gồm 05 file:
- ĐƠN XIN THÀNH LẬP TRƯỜNG
- TỜ TRÌNH VỀ ĐỀ ÁN XIN THÀNH LẬP TRƯỜNG
-NHỮNG LUẬN CHỨNG KHẢ THI
- DỰ THẢO ĐIỀU LỆ-QC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG
- CÁC MỤC LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH LẬP TRƯỜNG
Số hiệu Tên tài liệu Tải về
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên